System wsparcia obsługi zamówień

Zamówienie przechodzi przez kilka statusów. Klient informowany jest mailowo i SMS o każdej zmianie statusu. Moduł umożliwia przypisywanie płatności częściowych.

Ciekawe funkcjonalności


  • Zamówienia

    Zamówienia z przypisanymi produktami oraz listą płatności. Na liście widoczna termin realizacji oraz wpłącona kwota. Zamówienie można łatwo wydrukować


  • Baza klientów

    Tworzonąć nowe zamówienie, możesz wybrać klienta spośród istniejących lub dodać nowego który zostatnie zapisany w bazie i automatycznie przypisany do zamówienia

Obsługa zamówień

Do zamówienia możesz przypisać produkty z bazy lub szybko dodać nowy. Możesz również dodawać częściowe płatności za zamówienie a system na tej podstawie oblicza ile jeszcze pozostało do zapłaty.

Dzięki bieżącym powiadomieniom (email, SMS) wysyłanym klientom o każdej zmianie satusu zamówienia, można zminimalizować ilość odbieranych telefonów i emaili z zapytaniami.

Baza produktów

Osobna baza produktów, pozwala szybciej tworzyć zamówienia.

Tworząc zamówienie, wystarczy z listy wybrać odpowiednie produkty, które zostaną skojarzone z zamówieniem.

Raport Zdarzeń

System na bieżąco raportuje, jaka czynność została wykonana i przez kogo. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie ma wątpliwości kto jest odpowiedzialny za ewentualne zmiany czy błędy w zamówieniach.

System wdrożony w kwietniu 2016, pracuje na nim 7 pracowników, obsługując 900 zamówień miesięcznie..

Zobacz więcej realizacji

Szukasz podobnego rozwiązania ?

Napisz do mnie, a dokonam dla Ciebie analizy Twojej aplikacji
i przygotuję niezobowiązująco precyzyjny projekt