Sprawdź, czy firma, twój kontrahent
jest zarejestrowany jako podatnik VAT