Sprawdź, czy firma, twój kontrahent
jest zarejestrowany jako podatnik VAT

Zasadą jest, że podatek VAT jest naliczany przy sprzedaży, a odliczany przy zakupie. Dzięki temu, podatki nie nakładają się.

Żeby taka zależność mogła nastąpić, kontrahenci muszą być zarejestrowani jako czynni płatnicy VAT. Jak sprawdzić, czy firma, która wystawia nam fakturę, jest aktywnym płatnikiem podatku VAT?

W tym narzędziu wpisz NIP interesującej Cię firmy i kliknij „sprawdź”.

Jeśli firma jest płatnikiem VAT, otrzymasz komunikat: Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

Jeśli kontrahent nie jest płatnikiem VAT, otrzymasz komunikat: Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT.

Dzięki temu programowi szybko sprawdzisz, czy przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT.